Η ψηφιακή πλατφόρμα περιλαμβάνει μία ποικιλία διαδικτυακών παιχνιδιών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας και παρέχονται δωρεάν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των γλωσσικών μαθημάτων, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Επιπλέον, μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε εξωσχολικές δραστηριότητες, αφού επιτρέπουν στους μαθητές να διασκεδάσουν και να μάθουν παίζοντας.