Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το CARDET INNOVADE προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ελληνικών για Υπηκόους Τρίτων Χωρών . Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην κυπριακή κοινωνία δίνοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να βελτιώσουν τη δυνατότητα κοινωνικής ένταξης.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του έργου, γι’ αυτό και δόθηκε μεγάλη έμφαση στη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Ένας από τους τομείς υποστήριξης αποτέλεσε και η δημιουργία υποστηρικτικού υλικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιστημονική επιμέλεια του υλικού και των μαθημάτων επιβλέπεται από την επιστημονική ομάδα του έργου στην οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και επιστήμονες με πείρα στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ανηλίκους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα περιλαμβάνει μία ποικιλία διαδικτυακών παιχνιδιών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας και παρέχονται δωρεάν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των γλωσσικών μαθημάτων, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Επιπλέον, μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε εξωσχολικές δραστηριότητες, αφού επιτρέπουν στους μαθητές να διασκεδάσουν και να μάθουν παίζοντας.

    contact