Το Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), αφορά μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019 και 2019 - 2020.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τη Συμβουλευτική Εταιρεία INNOVADE, με την καθοδήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην κυπριακή κοινωνία δίνοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να βελτιώσουν τη δυνατότητα κοινωνικής ένταξης.

Το έργο προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (το βασικό (Α1/Α2) και το μέσο επίπεδο (Β1/Β2)). Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα και στην Πάφο. Αναμένεται ότι περισσότεροι από 450 Υπήκοοι Τρίτων Χωρών θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα και περισσότεροι από 360 θα τα ολοκληρώσουν επιτυχώς.

Γιατί να μάθω ελληνικά;

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας θα σας βοηθήσει στη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και στην κοινωνικοποίησή σας με άλλα άτομα. Θα είστε σε θέση να συμμετέχετε ενεργά σε καθημερινές δραστηριότητες και να κατανοείτε καλύτερα τον πολιτισμό της Κύπρου. Τέλος, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σίγουρα θα σας βοηθήσει να συμμετέχετε στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή της Κύπρου.

Επιλογές για το επίπεδο των γλωσσικών μαθημάτων

Αρχάριο επίπεδο (Α1 και Α2): Για μαθητές που δε γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα ή έχουν ελάχιστη γνώση και για μαθητές με βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Προχωρημένο επίπεδο (Β1 και Β2): Για μαθητές με βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Αρχικά, ο κάθε μαθητής θα επιλέξει το γλωσσικό επίπεδο που ταιριάζει με τις ανάγκες του. Στη συνέχεια, θα λάβει χώρα η διαγνωστική αξιολόγηση –κατά το πρώτο μάθημα- προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές επίπεδο του κάθε μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει σε ποιο επίπεδο θα καταταχθεί τελικά ο μαθητής.

Χρονοδιάγραμμα μαθημάτων

Καθορίζεται με το σχηματισμό του κάθε τμήματος.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει

Μαθητές που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 6 έως 12 ετών με εθνικότητα Υπηκόου Τρίτης Χώρας (μη Ευρωπαϊκής χώρας) οι γονείς των οποίων ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες::

  • Υπήκοοι Τρίτων Χωρών με άδεια παραμονής ή άδεια συζύγου Κύπριου πολίτη
  • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
  • Υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας
  • Αιτητές ασύλου
Κάνε αίτηση

Τοποθεσία των μαθημάτων

1ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης (Κ.Α)

2ος Κύκλος
Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα

4ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης(Κ.Α)
Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης(Κ.Β)
Δημοτικό Αγίων Ομολογητών (KB)
Δημοτικό Αγλατζιάς Γ'
Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης

1ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Β’ (Κ.Α)
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ε΄(Κ.Α)

4ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Β’ (Κ.Α)
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΒ(Κ.Β )-Λανίτειο
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΄Ε( Κ.Β) Αγίου Ιωάννη
Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας
Δημοτικό Α΄Κάτω Πολεμιδιών

2ος Κύκλος
Λύκειο Αραδίππου

3ος Κύκλος
Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών ασύλου στην Κοφίνου

4ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Ά
Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου (Κ.Β)
Δημοτικό Κοφίνου

1ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νάπας – Αντώνης Τσόκκου

1ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ι – «Ευαγόρας Παλικαρίδης»
Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΒ’ – «Πεύκιος Γεωργιάδης»
Δημοτικό Σχολείο Έμπας
Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας

4ος Κύκλος
Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΄Θ-Κουπάτειο
Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Ά
Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης
Δημοτικό Σχολείο Χλώρακα - Λέμπας- Αγίου Στεφάνου
Δημοτικό Σχολείο Έμπας
Δημοτικό Σχολείο Χλώρακα-Αγίου Νικολάου

Ένα μικρό κίνητρο/δώρο από εμάς:

Ένα ΔΩΡΕΑΝ TABLET θα δοθεί στους συμμετέχοντες οι οποίοι:

θα παρακολουθήσουν περισσότερο από το 60% των μαθημάτων (60 ώρες, 90 διδακτικές ώρες από 40 λεπτά η καθεμία) και περάσουν τις τελικές εξετάσεις) στο τέλος των μαθημάτων.

Χρηματοδότηση

Το Προγραμμα "Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών" συγχρηματοδοτείται απο τα Ταμεία Ασύλου, Μεταναστευσης και 'Ενταξης και την Κυπριακή Δημοκρατια.
Αρ.'Εργου: CY/2018/AMIF/SO2.NO2.1.4/3

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα δυναμικό και δραστήριο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο ιδρύθηκε το 2007. Παρά τη σχετικά πρόσφατη ίδρυση, ο οργανισμός έχει μια μακρά ιστορία 50 ετών, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Frederick διαθέτει εγκαταστάσεις και δραστηριοποιείται σε δύο πόλεις, στη Λευκωσία όπου βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις και στη Λεμεσό, με τις οποίες εξυπηρετεί τις ανάγκες εκπαίδευσης πέραν των 3500 ατόμων το εξάμηνο. Το όραμα του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαμέσου της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της λογοτεχνίας και των τεχνών, καθώς επίσης και η συστηματική συμβολή στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα
CARDET

Το CARDET είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης στην εκπαιδευτική τεχνολογία που έχει στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα
Inovade LI

Η INNOVADE μία μικρομεσαία εταιρεία συποιμβούλων με βάση την Κύπρο, στην οποία εργάζονται επαγγελματίες με χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία, και σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Η εμπειρία της στην υλοποίηση έργων τα οποία έχουν επίδραση σε ακαδημαϊκό επίπεδο έχει παγκόσμια εμβέλεια.

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα